Szarża lekkiej brygady …

No cuż, wszystko ma swój początek i koniec.
Tym razem ów koniec jest końcem pracy nad „moim” serwisem, pracy nad wroclaw.pl
Osiem lat to kupa czasu; rozstanie z czymś co było nie tylko pracą ale także (może przede wszystkim) pasją, przyjemne nie jest.
Ale trwanie w absurdzie i obserwowanie degrengolady serwisu było by jeszcze gorsze.
Decyzji nie żałuję.

Dane pod specjalnym nadzorem

Mój artykuł „Dane pod specjalnym nadzorem„, opublikował tygodnik Computerworld (nr 34 z 19 września).
Powyższy odnośnik prowadzi do pełnej wersji artykułu, który został nieco skrócony przez redakcję. Wersja drukowana różni się jednak od tej, którą opublikowałem na moich stronach, tylko nieznacznymi fragmentami.
Tematem artykułu jest GIS, a dokładniej losy danych przestrzennych w Polsce A.D. 2006.

Ortofotomapa Wrocławia – raz jeszcze

Jak wspominałem wcześniej, na Internetowej Mapie Wrocławia będziemy prezentować ortofotomapę miasta w rozdzielczości 80 cm/px, co w praktyce oznacza maksymalną skalę ok. 1:2800 (powyżej tej skali widoczna staje się już „pixeloza”).

Dodatkowo zostanie też udostępniony fragment ortofotomapy w pełnej rozdzielczości 10cm/px co daje maksymalną skalę ok. 1:500. Będzie to obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Sienkiewicza, Podwale, Odrą, al. Słowackiego.

Nieco mniej spektakularne ale bardzo użyteczne są warstwy wektorowe, które powstają na podstawie ortofotomapy. Pozwolą nam nie tylko zaktualizować (wreszcie wg. stanu rzeczywistego, a nie formalnego!) obrysy budynków oraz osie ulic.

Po raz pierwszy będziemy mogli np. opublikować ulice rysowane wg. ich krawężników, a nie tylko osi, a także dane o typie ich nawierzchni.

Jeśli tylko „niespodziewane wypadki” nie staną na przeszkodzie, nowa mapa stanie się radykalnie nową jakością w wroclaw.pl .

No i oby odbiór skończył się szczęśliwie :)