Klęska urodzaju czyli alternatywne źródła danych przestrzennych w zarządzaniu kryzysowym

Krótką prezentację o takim takim właśnie tytule będą głosił jutro (19 września 2012) na konferencji Wolność i Bezpieczeństwo .

Związek mojej prezentacji z głównym tematem konferencji jest nieco luźny, jest ona jednak częścią większego wystąpienia dotyczącego „Miejsca Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia w zarządzaniu kryzysowym”.

Dla ew. zainteresowanych moja prezentacja w formie pdf