Rejestr stron niedozwolonych

Na stronach kancelarii Prezydenta RP zostały opublikowane uwagi (w formie pdf-ów) do planowanej nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne, nowelizacji, która miał wprowadzić słynny już Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych.
Jeden z tych tekstów jest mojego autorstwa, a tutaj można przeczytać jego html-ową wersję.
Powyższe uwagi są pokłosiem spotkaniu w dniu 29 stycznia 2010 z Szefem Kancelarii Prezydenta RP Władysławem Stasiakiem, w którym oprócz mnie, brały udział także (czy raczej przede wszystkim) inne osoby sprzeciwiające się wprowadzeniu RSiUN, w tym przedstawiciele stowarzyszeń (m.in. Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji), Piotr Waglowski (prowadzący znany serwis dotyczący aspektów prawnych społeczeństwa informacyjnego www.VaGla.pl), Marcin Maruta (jako przedstawiciel organizatorów listu otwartego do Prezydenta RP), Radosław Krawczyk (www.salon24.pl), przedstawicielka Rzecznika Praw Obywatelskich oraz inni uczestnicy.
Mimo, że Premier Tusk ogłosił rezygnacje z wprowadzenia rejestru nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne, to idea cenzurowania internetu najwyraźniej nie został porzucona.
Obawiam się, że niedługo odrodzi się w jakiejś (zapewne lekko polukrowanej) formie.