Szarża lekkiej brygady …

No cuż, wszystko ma swój początek i koniec.
Tym razem ów koniec jest końcem pracy nad „moim” serwisem, pracy nad wroclaw.pl
Osiem lat to kupa czasu; rozstanie z czymś co było nie tylko pracą ale także (może przede wszystkim) pasją, przyjemne nie jest.
Ale trwanie w absurdzie i obserwowanie degrengolady serwisu było by jeszcze gorsze.
Decyzji nie żałuję.