Klęska urodzaju czyli alternatywne źródła danych przestrzennych w zarządzaniu kryzysowym

Krótką prezentację o takim takim właśnie tytule będą głosił jutro (19 września 2012) na konferencji Wolność i Bezpieczeństwo .

Związek mojej prezentacji z głównym tematem konferencji jest nieco luźny, jest ona jednak częścią większego wystąpienia dotyczącego „Miejsca Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia w zarządzaniu kryzysowym”.

Dla ew. zainteresowanych moja prezentacja w formie pdf

 

Formaty i wymagania technicznych dla aktów normatywnych (prawnych) – c.d.

Można powiedzeć, że odniosłem mały sukces.
Moje uwagi do projektu rozporządzenia zostały przyjęte, a w każdym razie uwzględnione w „Tabeli uwag” do projektu rozporządzenia.
Nie są one może zrealizowane tak jak bym to sobie wyobrażał ale najważniejsze, że nie grozi nam już paraliż legislacyjny przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Co więcej, a to jest już na prawdę bardzo dobra wiadomość, wydaje się, że otwarta została ścieżka do użycia GML-a jako legalnego formartu zapisu MPZP.
Otrzymalibyśmy więc elegancką formę do wdrożenia bazodanowego zapisu treści planów i w konsekwencji do standaryzacji zapisów MPZP.

Od 15 listopada jest już dostępna kolejna (uwzględniająca uwagi) wersja rozporządzenia.
Nie miałem jeszcze czasu na jej dokładną analizę, odniosę się więc tylko do tego co w implementacji moich (i nie tylko moich) uwag rodzi niepokój.

„W uzasadnionych przypadkach załączniki o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 mogą być przekazane w innym formacie arkusza, który został uprzednio uzgodniony z organem wydającym dziennik urzędowy.”

„W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przekazywanie większych załączników o wielkości uprzednio uzgodnionej z organem wydającym dziennik urzędowy.”

Nie bardzo rozumiem po co ta nadzwyczajna forma akceptacji załączników MPZP w formacie większym niż A4, skoro z zasady (ze względu na zapisy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) wszystkie one będą wymagały owego uzgodnienia. W efekcie konieczne będą jakieś generalne zgody dla gmin na uchwalanie planów ze stosownymi załącznikami. Dlaczego więc ten extraordynaryjny tryb, skoro i tak trzeba będzie wprowadzić reguły, a nie wyjątki ?
Jest on już bardziej zrozumiały w przypadku załączników większych niż 20 MB, to nie powinny być tak częste przypadki.
Rodzi się także istotne pytanie – co w wypadku gdy „organ wydający dziennik urzędowy” nie uzgodni owego formatu lub wielkości załącznika ?
Uchwała staje się nieważna ? Przecież przed przygotowaniem planu nie da się stwierdzić jakiej wielkości będzie jego ostateczny rysunek.

Analiza przesłanych uwag skłania jeszcze do jednej, nie specjalnie optymistycznej, refleksji.
Na 2.478 gmin w Polsce nikt nie przesłał uwag do tego projektu, uwzględniając nawet śmiesznie krótki czas konsultacji, daje to marne świadectwo zaangażowaniu gmin w tworzenie prawa ich żywotnie dotykającego.

P.S. Mój, dość swobodny w formie i nieco publicystyczny, mail do MSWiA w sprawie projektu rozporządzenia (nie przewidziałem jego publicznego wykorzystania) jest nauczką by do Urzędu pisać z zachowaniem należytej powagi, nigdy nie wiadomo kiedy człowiek stanie się częścią procesu legislacyjnego.

www.geoportal.wroclaw.pl

Pierwszy wpis po przeniesieniu bloga na nowy adres, ciekawe czy ostatni ?

Jak się w efekcie okazało, mimo skutecznego porzucenia zaangażowania na rzecz wroclaw.pl, nadal pozostałem zamieszany w temat internetowych map Wrocławia.

Odnotuję więc pewien projekt, który udało się ostatnio uruchomić.

www.geoportal.wroclaw.pl jest serwisem Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia. Ponieważ tej bardzo lokalnej, i niemal całkowicie bezkosztowej (jakieś dwa złote z groszami), inicjatywy nie można było oprzeć na żadnym cms-sie, przygotowałem prosty projekt i „wyklepałem” go na szybko w notatniku (a dokładniej w Notepad2).
Serwis ma siłą rzeczy dość prowizoryczny charakter – co zapewne oznacza, że na trwale pozostanie w obecnej formie. Prowizoryczność serwisu przejawia się także w oparciu znacznej części jego elementów graficznych na regułach css3, w efekcie w IE 7 i 8 wygląda dość paskudnie, a w IE6 wcale nie wygląda.

Ważniejsze od szczegółów estetycznych powinna być jednak treść.
Na razie zebraliśmyw nim wszystkie odnośniki do naszych map internetowych Wrocławia (na starych aplikacjach – czyli tych uruchomionych przed ok. trzema laty i nowych uruchamianych w tym roku), pomoc dla obsługi map (ta dotycząca nowej aplikacji wciąż będzie jeszcze uzupełniana) oraz krótką informację dotyczącą SIP Wrocławia.
To co wydaje się obecnie najciekawsze to powoli rozkręcający się dział dotyczący udostępnionych zasobów lub usług przestrzennych SIP-u.
Na razie są to: plik z lokalizacjami komunikacji miejskiej, WMS ortofotomapy Wrocławia z roku 2009 oraz ostatnio opublikowane rastry miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z plikami georeferencji. Lista tych ostatnich jest już niemal pełna, pozostało już tylko uzupełnić ją o kilkanaście rysunków, których nie udało się na razie  przetworzyć do stosownego formatu/odwzorowania.
Do tej listy mamy nadzieję dołączyć wkrótce z WFS-em zawierającym wybrane treści z miejscowych planów, a potem kolejne zasoby. Wszystkie one (w przeciwieństwie do tych prezentowanych na mapach internetowych) mogą być włączane do map czy aplikacji na komputerach odbiorców.