Nowa ortofotomapa (2009)

7 stycznia udostępniona została, w ramach serwisu map internetowych wrocławskiego SIP, ortofotomapa z roku 2009.
Jest to ten sam zasób, który można od pewnego czasu zobaczyć w zumi.pl, tyle że u nas dostępne są maksymalne rozdzielczości – czyli do 10 cm/pixel.
Co mnie cieszy najbardziej, niejako przy okazji udało się nieco „stuningować” konfigurację rastrowych serwisów mapowych, co przyniosło zauważalne przyspieszenie działania wszystkich udostępnionych przez SIP Wrocławia ortofotomap.

Ortofoto Powiatu Wrocławskiego jest dostępna

Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu do i tak imponującego zestawu warstw przestrzennych udostępnianych na internetowej mapie dodał kilka dni temu warstwę ortofotomapy.
Co prawda: czarno biała, nie najnowsza (lipiec/sierpień 2004) i uruchomiona testowo, ale jest.
W przeciwieństwie do: kolorowej, nowszej i zdecydowanie dokładniejszej ortofoto Wrocławia, która czeka sobie na bliżej nieokreślone „lepsze czasy”.
Innymi słowy by coś zrobić trzeba przede wszystkim chcieć (i umieć).
Tu link do powiatowej mapy internetowej – wroSIP.

Zgodnie z wyjaśnieniami dostępnymi na stronach wroSIP „testowość” warstwy „ortofoto” jest efektem obawy przed spadkiem wydajności całego systemu. Z moich doświadczeń wynika jednak, że dane rastrowe nie obciążają wcale tak bardzo układu – ArcIMS + ArcSDE + baza danych. Niebezpieczeństwo tkwi raczej w ew. większej ilości odwiedzin.
Tak nawiasem mówiąc, ciekaw jestem czy dotychczasowe (niezależne od umieszczonej właśnie ortofoto) kłopoty wydajnościowe mapy wroSIP nie są związane z tym samym bugiem IMS-a, który dręczył swego czasu mapę na wroclaw.pl

P.S. Dla porządku tylko dodam, że Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu jest instytucją obejmującą swym zasięgiem działania podwrocławskie gminy.
Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, który zarządza tą częścią państwowego zasobu geodezyjnego, która obejmuje Wrocław, to zupełnie inna instytucja o skrajnie odmiennym (in minus) stosunku do powszechnego udostępniania danych geodezyjnych.

Ortofotomapa Wrocławia – raz jeszcze

Jak wspominałem wcześniej, na Internetowej Mapie Wrocławia będziemy prezentować ortofotomapę miasta w rozdzielczości 80 cm/px, co w praktyce oznacza maksymalną skalę ok. 1:2800 (powyżej tej skali widoczna staje się już „pixeloza”).

Dodatkowo zostanie też udostępniony fragment ortofotomapy w pełnej rozdzielczości 10cm/px co daje maksymalną skalę ok. 1:500. Będzie to obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Sienkiewicza, Podwale, Odrą, al. Słowackiego.

Nieco mniej spektakularne ale bardzo użyteczne są warstwy wektorowe, które powstają na podstawie ortofotomapy. Pozwolą nam nie tylko zaktualizować (wreszcie wg. stanu rzeczywistego, a nie formalnego!) obrysy budynków oraz osie ulic.

Po raz pierwszy będziemy mogli np. opublikować ulice rysowane wg. ich krawężników, a nie tylko osi, a także dane o typie ich nawierzchni.

Jeśli tylko „niespodziewane wypadki” nie staną na przeszkodzie, nowa mapa stanie się radykalnie nową jakością w wroclaw.pl .

No i oby odbiór skończył się szczęśliwie :)